Specialpædagogisk rådgivning til unge samt forældre til børn/unge med ASF/ADHD/ADD

 Om Bergitte Mørch

 Bergitte Mørch har 15 års erfaring i arbejdet blandt andet som speciallærer med børn, unge og voksne indenfor specialområdet, samt tilsynsførende med hjemmeundervisning i KBH´s kommune primært med ASF, ADHD,ADD og komorbiditet. 

Jeg har stor erfaring indenfor rådgivning og vejledningsfeltet og har varetaget  SPS-undervisningen på forskellige gymnasier i hovedstadsområdet og har blandt andet derigennem tilegnet mig et nuanceret kendskab til de udfordringer unge med ADHD/ADD/ASF/ANGST møder når de skal tage en ungdomsuddannelse.


Det er vigtigt for mig at formidle den viden og erfaring jeg har på en måde der er meningsgivende for dig med en diagnose, eller for dig som pårørende. 


Udover min faglige viden, har jeg diagnoser tæt inde på livet, og har dermed også selv måtte gøre mig erfaringer i dagligdagen, om brugbare mestringsstrategier, mental energiberegning, struktur og forudsigelighed samt det at kunne navigere i verden med et anderledes sanseapparat.


-Specialkonsulenten.com holder sig konstant opdateret på den nyeste forskning og viden indenfor Autisme og ADHD området. Med denne viden kan jeg give dig den bedste hjælp.

Specialkonsulenten.com arbejder primært på Sjælland, men onlineforløb er også muligt for klienter på Fyn og i Jylland.
  • Autisme
  • Piger/kvinder med Asperger og eller ADHD/ADD
  • Angst, depression og skolevægring
  • Forældre/pårørende rådgivning
  • Struktur og mestringsstrategier
  • Psykoedukation
  • Fastholdelse i uddannelsesforløb-og vejen dertil

TEACHH-At skabe tydelig struktur.

TEACCH er baseret på at fremme kommunikation, forståelse og planlægning i forudsigelige og strukturerede rammer. Her gøres der brug af en række pædagogiske metoder, hvor der anvendes nøjagtig den kommunikationsform og struktur den enkelte har brug for.

Specialkonsulenten skræddersyr støttesystemer der matcher den enkeltes behov.


KAT-kassen- Fra forståelse til brugbare strategier.

KAT-kassen er Affektiv Kognitiv Træning og et samtaleværktøj oprindeligt udviklet til børn, men metoden kan også tilpasses unge såvel som voksne. metoden bidrager til at udvikle den enkeltes selvforståelse, samt forståelse af andres behov og motiver, for derigennem at indgå i positive sociale relationer.


Social Stories - historier der bygger bro.

Social stories er en pædagogisk metode til at undervise i socialee færdigheder, med afsæt i en specifik udfordring for personen med ASF eller ADHD, og hans eller hendes forståelse af situationen. Den sociale historie udformes som en skreven tekst, og fortællingen kan understøttes visuelt, med tegninger, symboler eller fotos.metoden er også et værktøj for andre til bedre at forstå den enkeltes måde at opfatte, bearbejde og tolke indtryk fra omgivelserne.

Specialiseret viden indenfor:

Hvordan jeg kan hjælpe dig

-Produkt og forløb

Mestringstrategier for dig der er pårørende

Som forældre til et barn/voksen med særlige udfordringer kan jeg hjælpe med at forstå og rumme Autismen eller ADHD/ADD og give dig flere redskaber og strategier til at støtte dit barn, den unge/voksne bedre. 

Selve form og ramme beslutter vi i fællesskab
Personlig mentor ordning.

Som specialkonsulent kan jeg tilbyde et individuelt tilrettelagt mentorforløb hvis du har en diagnose indenfor autismespektret, aspergers syndrom og/eller ADHD,ADD, psykiske eller sociale problemer og har behov for støtte der matcher dine behov. Jeg kan hjælpe dig med at opnå større trivsel, flere strategier til at mestre dagligdagen og en bedre forståelse af dig selv.  

Uddannelse og job

Jeg kan hjælpe med at give dig overblik over uddannelses og dertilhørende støttemuligheder til videregående uddannelser. 

Er du tilknyttet jobcenteret eller får andre kommunale ydelser, kan jeg bisidde ved møder hos f. eks kommunen, samt hjælpe dig med at skabe overblik over hvad du er berettiget til af hjælp fra det offentlige, hvem der skal kontaktes etc. 
Info om priser

 Priser 1.

Specialkonsulenten.com tager opgaver på timebasis til 395 kr i timen +kørsel. 

Kørsel beregnes med 3,95 pr.km

(beregnet fra Specialkonsulentens adresse i Virum)

Prisen er inklusiv moms for private.

Der er mulighed for korte, såvel som længerevarende forløb, der skræddersyes og justeres således at det giver mening for dig.

Dvs at der er mulighed for både online og/eller fysiske aftaler hos dig, eller hvor vi aftaler.

Succes historier:

"En kæmpe tak til Bergitte, der har været min datters Mentor gennem hele 3. g. 
Snart bliver min datter student, fra et almindeligt gymnasium. Det er jeg usikker på, om hun var blevet uden Bergittes hjælp. Bergitte har ugentligt hjulpet min datter med at få sat struktur på hverdagen med aftaler, begivenheder og rammer om lektier. 

Bergitte har med stor empati lyttet til min datters mangeartede bekymringer og har med sin store faglighed og erfaring kunnet yde støtte, korrigere, vejlede og ikke mindst bidraget i forhold til kommunikation og rådgivning af gymnasiets lærere. Bergitte deltager nu ved min datters eksaminer. Hendes tilstedeværelse giver tryghed for min datter.

Som forældre har det været en uvurderlig hjælp, at en autismekyndig fagperson har kommunikeret og medvirket til at løse forskellige udfordringer Sofie og gymnasiet imellem. 
De største og bedste anbefalinger herfra til Bergitte".

Mvh Helle Kobbernagel (forældre).  

"Jeg har været kollega med Bergitte i en årrække på en specialskole, beliggende i Kbh. Bergitte er en virkelig dejlig og behagelig kollega. Hun udstråler en form for overblik og afsmittendede ro, så man føler at der er styr på tingene.

Bergitte har et egenkendskab til problematikkerne omkring ASF og ADHD, indefra, og har derfor en stor personlig samt faglig viden omkring hvad det vil sige at leve med disse udfordringer.

Hun er et imponerende menneske, der udstråler ro og overblik- man tør trygt lægge ansvaret i hendes hænder, og vide at vi nok skal finde løsningen".

Maiken Holmgaard- Speciallærer/læsevejleder.

Kontakt mig

Jeg træffes bedst mellem kl 8.30 og 17.00 i hverdagene.

I tilfælde af at det haster, så læg en besked og jeg vender tilbage hurtigst muligt.